יום שלישי, 19 ביוני 2012

סגירת שירותי דואר ישראל כחלק ממימוש הסכם אוסלו ב'

מבוא

דואר ישראל החל לפעול בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה בשנת 1967, זמן קצר לאחר תום מלחמת ששת הימים. במסגרת הפעילות להשבת סדרי החיים האזרחיים לקדמותם נפתחו סניפי דואר במקומות שונים, תחילה בערים הגדולות ולאחר מכן הורחב השירות בהדרגה גם למקומות יישוב קטנים יותר.

כחלק מן ההסכמים להרחבת שטח הרשות הפלסטינית נמסרו לידיה גם הסמכויות לניהול בתי הדואר ביישובים שהועברו לאחריותה. דואר ישראל הפסיק במועד שנקבע את מתן השירות לתושבים, סגר את בתי הדואר והעביר אותם לאחריות ולהפעלה של אנשי הרשות הפלסטינית.

במאמר זה יוצגו הפעולות העיקריות שביצע דואר ישראל כחלק מפינוי בתי הדואר במהלך מימוש הסכם אוסלו ב'.


אוסלו ב'

השלב השני להקמת הרשות הפלסטינית, אשר נוסח בהסכם אוסלו ב', סוכם בהדרגה במהלך שנת 1995. במסגרת הסכם זה הועברו לאחריות הרשות הפלסטינית מרבית היישובים הערבים בשטח הגדה המערבית. במהלך תהליך גיבוש ההסכם ארעו משברים רבים אשר העמידו לא אחת בספק את היכולת לסיימו בהצלחה.

בשלב זה כבר הייתה ברשות הפלסטינית היכולת לתת שירותי דואר נאותים לאוכלוסיה שתחת אחריותה. בתקופה שחלפה מאז חתימת הסכם אוסלו א' במאי 1994 נצבר הידע והנסיון הדרושים, הודפסו בולים, הוכנו חותמות ונקבעו הנהלים שאפשרו להעביר בצורה מסודרת יותר את האחריות על המשך שירותי הדואר במקומות בהם הפסיק דואר ישראל את פעילותו.  


סגירת סניפי הדואר בגדה המערבית

איסוף חותמות הדואר
ביום 31 באוקטובר 1995, בעקבות חתימת הסכם אוסלו ב', התקיימה פגישת חפיפה בין אנשי הדואר של הרשות הפלסטינית ובין אנשי המנהל האזרחי. בפגישה זו סוכם כי העברת האחריות הרשמית על בתי הדואר בגדה המערבית יתבצע ביום ראשון, 5 בנובמבר 1995, בשעה 14:00.
כמו כן סוכם כי פעילות בתי הדואר הישראלים תופסק ביום חמישי, 2 בנובמבר 1995, וזאת על מנת לאפשר פרק זמן מספיק לאיסוף חותמות הדואר, לרישום מסודר של המלאי בבתי הדואר ולעריכת המאזנים (ראה פירוט הסיכום במסמך המצורף). 


הטבעת חותמות "יום אחרון" לאספנים

קביעת מועד ההחתמה
אי הוודאות לגבי מועד כניסת ההסכם לתוקף מנעה פרסום מוקדם של "היום האחרון" להחתמת דברי דואר בבתי הדואר הישראלים בגדה המערבית. רשות הדואר הישראלית פרסמה בחודש יולי 1995 הודעה לקהל בה הוצע לאספנים המעוניינים בחותמות אלו להעביר מראש מעטפות מבויילות אל הממונה על הדואר ביהודה ושומרון, וזאת מבלי לנקוב את תאריך ההחתמה (לחץ לקריאת המסמך המקורי).

כחודש לאחר מכן, בסוף חודש אוגוסט 1995, פרסמה רשות הדואר הודעה לקהל בה עודכנה רשימת החותמות שהפעלתן תופסק עם כניסת ההסכם לתוקף, אולם גם במועד זה טרם נקבע יום סיום השירות (לחץ לקריאת המסמך המקורי). רק בסוף חודש אוקטובר נקבע כי "היום האחרון הרשמי" לפעילות הדואר הישראלי בגדה המערבית יהיה יום 2 בנובמבר 1995. 


הטבעת החותמות
חלק מחותמות המתכת המקוריות, שנאספו מבתי הדואר ברחבי הגדה המערבית, לא היו תקינות. לצורך החתמת מעטפות המזכרת בצורה ברורה הכין השירות הבולאי סט נוסף של חותמות, עשויות גומי.

קישור אל פירוט חותמות המתכת.

קישור אל פירוט חותמות הגומי.

    אין תגובות:

    הוסף רשומת תגובה