יום שני, 31 בינואר 2011

דוגמה למכתב פנייה סטנדרטי בבקשה להחתים מעטפות

דוגמה למכתב נלווה סטנדרטי, שנשלח אל מנהל בית דואר ברשות הפלסטינית בצירוף חבילה של מעטפות.


יום ראשון, 30 בינואר 2011

דוגמה למכתב פנייה הכולל הנחיות משלוח

דוגמה למכתב נלווה שנשלח אל מנהל בית דואר ברשות הפלסטינית בצירוף חבילה של מעטפות. מכתב זה כולל הנחיות מדוייקות לגבי מועד משלוח המעטפות.


יום שבת, 29 בינואר 2011

דוגמה למכתב בקשה להחתמה ביום השני לפעילות הדואר

דוגמה למכתב נלווה שנשלח אל מנהל בית דואר ברשות הפלסטינית בצירוף חבילה של מעטפות. במכתב זה התבקש מנהל בית הדואר להחתים את המעטפות ביום השני לפעילות בית הדואר ובימים שלאחר מכן.יום שישי, 28 בינואר 2011

דוגמה לעידכון על ביצוע משלוח מעטפות בדואר הרשות הפלסטינית

דוגמה למכתב, שנשלח אלי על ידי מנהל אחד מבתי הדואר של הרשות הפלסטינית, ובו דיווח מפורט על מספר המעטפות שנשלחו בדואר רגיל ובדואר רשום. בנוסף מציין הכותב כי הוא מצרף את האישורים על משלוח דואר רשום.יום חמישי, 27 בינואר 2011

דוגמאות למעטפות שהועברו לטיפול מנהלי הדואר הפלסטיני

את קבוצות המעטפות שהעברתי להחתמה בבתי הדואר הפלסטינים נהגתי לשלוח באופן מרוכז, בתוך מעטפות גדולות הממוענות למנהלים האזוריים ברצועת עזה ובגדה המערבית. בתוך המעטפות הגדולות ריכזתי את המעטפות המיועדות לכל בית דואר בתוך מעטפה משלו.

המנהל האזורי הפיץ לפי בקשתי את המעטפות הפנימיות לטיפולם של מנהלי הסניפים הרלוונטיים, תוך שהוא מצרף לעיתים הנחיות משלו על המעטפות.דוגמה מספר 1
מעטפה זו, שנועדה למנהל בית הדואר של בית להיה והכילה את המעטפות אותן ביקשתי להחתים בבית דואר זה, נכללה במקור בתוך מעטפה גדולה יותר שנשלחה אל מנהל בית הדואר של עזה. מן החותמת ניתן לראות כי המעטפה הוחתמה ביום 26 בספטמבר 1995 בחותמת המעבר של עזה 3, ונשלחה אל בית להיה.
דוגמה מספר 2
מעטפה זו נשלחה אל מנהל בית הדואר של בית חנון, ונכללה במקור בתוך מעטפה גדולה יותר שנשלחה אל מנהל בית הדואר של עזה. אחד הגורמים שטיפל במעטפות שבתוכה רשם בערבית בפינה השמאלית העליונה של המעטפה הנחיות לגבי סוג המשלחו המבוקש.יום רביעי, 26 בינואר 2011

דוגמאות למעטפות שהתקבלו ממנהלי בתי דואר פלסטינים

מעטפות ששלחתי בכוונה תחילה אל כתובות לא קיימות, חזרו במרבית המקרים אל "השולח" באחד מבתי הדואר הפלסטינים. בהתאם לסיכום מראש צבר עבורי מנהל בית הדואר את המכתבים החוזרים, ושלח אותם אלי במרוכז אחת לתקופה בתוך מעטפה גדולה.

מעטפות אלו הן דוגמאות לדרך הרגילה בה טופל דואר בעת המשלוח.דוגמה מספר 1 
המעטפה הממוענת אלי נשלחה מדואר יריחו ביום 16 בינואר 1995, כשבוע לאחר היום הראשון בפועל לתחילת הפעילות בבית הדואר. על המעטפה הודבקו בולים ישראלים והם בוטלו באמצעות חותמת מטיפוס גשר.על צידה האחורי של המעטפה רשומים פרטי השולח - מנהל בית הדואר של יריחו.
דוגמה מספר 2 
המעטפה הממוענת אלי נשלחה מדואר יריחו ביום 2 בפברואר 1995, כשלושה שבועות לאחר היום הראשון בפועל לתחילת הפעילות בבית הדואר. על המעטפה הודבקו בולים ישראלים והם בוטלו באמצעות חותמת מטיפוס גשר.על צידה האחורי של המעטפה רשומים פרטי השולח - מנהל בית הדואר של יריחו.
 
דוגמה מספר 3 
המעטפה הממוענת אלי נשלחה מדואר יריחו ביום 3 באפריל 1995. על המעטפה הודבק בול ישראלי שבוטל באמצעות חותמת מתכת.

על צידה האחורי של המעטפה רשומים פרטי השולח, מנהל בית הדואר של יריחו, בצירוף שמו - עבדללה עות'מן.