מעטפות

ריכוז מעטפות בעלות מאפיינים מעניינים, השופכים אור על התפתחות שירותי הדואר של הרשות הפלסטינית ועל הקשרים בינה ובין דואר ישראל.


פעילות דואר הרשות הפלסטינית לפני 1 בינואר 1995
מכתב רשום שנשלח מיריחו ביום 28.12.1994
מכתב רשום שנשלח מיריחו ביום 28.12.1994 - דוגמה נוספת


הפעלת דואר הרשות הפלסטינית בעזה וביריחו
הטבעת חותמת מטיפוס גשר על גלויה בשימוש מסחרי
מעטפה מסחרית מבויילת בבולים ישראלים
מעטפת יום ראשון להפעלת סניף דואר "רפיח טרמינל"הפעלת דואר הרשות הפלסטינית בגדה המערבית
חותמת המתכת וחותמת הגומי של סילוואדיחסי הגומלין עם דואר ישראל
החזרת מכתבים עם בולים פלסטינים
כיסוי בול בעייתי באמצעות בול חוקי
כיסוי בול בעייתי באמצעות מדבקה
תשלום קנס של דואר ישראל בבולי הרשות הפלסטינית הרחבת השירות והפעלת שירותים חדשים
מכתבים שנשלחו למדינות ערב 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה