יום שלישי, 1 בנובמבר 2011

טופס מכס למשלוח חבילה לחו"ל

הצד הקידמי של הטופס.
הצד האחורי של הטופס.


 

טופס משלוח חבילה לחו"ל

הצד הקדמי של הטופס.
הצד האחורי של הטופס.


 

טופס משלוח חבילה בתוך הארץ

הצד הקדמי של הטופס.
הצד האחורי של הטופס. 

שימוש בטופס רישום ירדני

גודל הטופס  . כיתוב בערבית ובאנגלית.
הטופס הוחתם בבית הדואר של תרקומיה ביום 8.11.1995, היום הראשון להפעלת בית הדואר.
דוגמה נוספת לטופס רישום ירדני בבית הדואר של תרקומיה באותו יום.
המכתב שהמשלוח שלו תועד בטופס הירדני. 

שימוש בטופס רישום ישראלי

גודל הטופס   . כיתוב בעברית בלבד.
הטופס הוחתם בסניף הדואר של שיח' רדואן ביום 10.1.1995, היום הראשון להפעלת בית הדואר באופן מעשי. על הטופס הוטבעה חותמת מטיפוס גשר.


 

טופס דואר רשום - טיפוס 4

גודל הטופס   . כיתוב בערבית ובאנגלית. ציור של נשר גדול.

אין כל כיתוב בצדו האחורי של הטופס.

טופס דואר רשום - טיפוס 3

גודל הטופס  . כיתוב בערבית ובאנגלית. ציור של נשר קטן.
אין כל כיתוב בצדו האחורי של הטופס.

טופס דואר רשום - טיפוס 2

גודל הטופס  . כיתוב בערבית בלבד.
אין כל כיתוב בצדו האחורי של הטופס.

טופס דואר רשום - טיפוס 1

גודל הטופס . כיתוב בערבית ובאנגלית.
בצידו האחורי של הטופס כיתוב בערבית בלבד.