חותמות

מבוא
חותמת הדואר היא מרכיב היסוד בפעילותו של בית הדואר. באמצעותה מטביעים על המעטפות ושאר דברי הדואר את הפרטים המזהים של בית הדואר בו הם נמסרו למשלוח. למעשה, הכנסתה לשימוש של חותמת דואר מציינת את תחילת פעילותו של בית הדואר, והוצאתה משימוש מציינת את הפסקת פעילותו. 
 
בפרק זה יוצגו החותמות ששימשו את בתי הדואר בשטחים של הרשות הפלסטינית בשנים הראשונות להקמתה. בנוסף, יוצגו החותמות ששימשו בבתי הדואר הישראלים שפעלו בשטחים שהועברו לניהול הרשות הפלסטינית עד לסגירתם עם הפעלת הסכמי אוסלו א' ואוסלו ב'.
 
 
חותמות דואר הרשות הפלסטינית

רקע
בחודש מאי 1994, עם הפעלת הסכמי אוסלו א', לא הייתה הרשות הפלסטינית ערוכה להפעלתם של שירותי הדואר בשטחים שהועברו לאחריותה. בבתי הדואר ביריחו וברצועת עזה לא היו בולים (אלו הודפסו רק כחמישה חודשים מאוחר יותר) ולא חותמות דואר.

סגירת בתי הדואר הישראלים שיתקה למעשה את פעילותם של בתי הדואר הפלסטינים, שהתמקדו בעיקר במסירת דברי דואר נכנס. ידוע על מעט מאוד דברי דואר שנשלחו בהיעדר חותמת דואר תוך ביטול הבולים באופן ידני (ראה דוגמה בקישור זה).

ביום 1 בינואר 1995 הוכנסו לשימוש החותמות הראשונות של דואר הרשות הפלסטינית.

סוגי החותמות
בתקופה בה עוסק המחקר הופעלו בסניפי דואר הרשות הפלסטינית שלושה טיפוסים של חותמות לשימוש שוטף:
 
 
 
  • חותמות מטיפוס גשר
  • חותמות מתכת
  • חותמות גומי
בנוסף, הופעלו מעת לעת חותמות מיוחדות שנועדו לציין אירועים מיוחדים.חותמת מטיפוס גשר

בסוף חודש דצמבר 1994 הודיעה הרשות הפלסטינית על כוונתה להפעיל את בתי הדואר ביום 1 בינואר 1995. הודעה זו, שנשלחה בפקס, כללה את איור החותמות המתוכננות להפעלה (ראה בקישור המצורף).

החותמות, שיוצרו ככל הנראה במצריים, עוצבו במתכונת המקובלת בחותמות מצריות. בחותמות אלו משולב התאריך בתוך ה"גשר" שבמרכז החותמת.
החותמות הופעלו כמתוכנן ביום 1 בינואר 1995, למרות שהחותמות עדיין לא הופצו אל הסניפים בערים השונות. ההחתמה במועד זה משקפת את "היום הראשון הרשמי" להפעלת דואר הרשות הפלסטינית, והיא בוצעה באתר אחד מרכזי, ככל הנראה בית הדואר של עזה (ראה פירוט במחקר המצורף).

קישור אל פירוט החותמות שהוטבעו ביום הראשון הרשמי.

 
"היום הראשון בפועל" התרחש מספר ימים לאחר מכן, ביום 10 בינואר 1995. במועד זה החותמות הגיעו אל בתי הדואר השונים והחלו לשמש לצורך משלוח דברי דואר.

קישור אל פירוט החותמות שהוטבעו ביום הראשון בפועל.חותמת מתכת

החותמות מטיפוס גשר היו זמניות ושימשו פרק זמן קצר בלבד, כחודשיים עד שלושה חודשים. בתחילת חודש פברואר 1995 החלה בהדרגה החלפתן בחותמות מתכת מאיכות מעולה שיוצרו בגרמניה.
 
בכל בית דואר ברצועת עזה וביריחו בו נכנסה לשימוש חותמת המתכת, היא החליפה את קודמתה (ראה פירוט במחקר המצורף). 

קישור אל פירוט חותמות המתכת שהחליפו את חותמות הגשר.בכל בתי הדואר שנפתחו ברצועת עזה במהלך החודשים הבאים הופעלה חותמת מתכת.

קישור אל פירוט חותמות המתכת בבתי הדואר שנפתחו במועד מאוחר.בחודש נובמבר 1995, עם מימוש הסכמי אוסלו ב' והעברת בתי הדואר בגדה המערבית לאחריות הרשות הפלסטינית, הופעלו בהם חותמות גומי מייצור מקומי. כעבור מספר חודשים הוכנסו לשימוש גם בסניפים אלו חותמות מתכת שיוצרו בגרמניה. 

חותמות גומי

ביום 8 בנובמבר 1995, במסגרת מימוש הסכמי אוסלו ב', הופעלו ברחבי הגדה המערבית 36 בתי דואר. בסניפים אלו הוכנסו לשימוש חותמות עשויות גומי, שנוצרו ככל הנראה בשטח הגדה המערבית.

קישור אל פירוט חותמות הגומי. 
כעבור מספר חודשים הוכנסו חותמות מתכת לשימוש בסניפי הדואר בגדה המערבית. בשונה ממה שהתרחש ברצועת עזה, חותמות המתכת לא החליפו את חותמות הגומי ושני סוגי החותמות שימשו בו זמנית.  

גם בבתי דואר שנפתחו במועד מאוחר יותר ברחבי הגדה המערבית הוכנסו לשימוש חותמות גומי.

קישור אל פירוט חותמות הגומי בבתי דואר שנפתחו במועד מאוחר.
חותמות מיוחדות
במועדים שונים הוכנסו לשימוש בבתי הדואר של הרשות הפלסטינית חותמות מיוחדות, שנועדו לציין אירועים ומועדים מיוחדים. ניתן לשייך חותמות אלו למספר קבוצות:


חותמות דואר ישראל

רקע
במסגרת מימוש הסכמי אוסלו והעברת האחריות על הפעלת בתי הדואר לידי הרשות הפלסטינית, סגרה ישראל את סניפי הדואר שהפעילה מאז שנת 1967 בשטח הגדה המערבית ורצועת עזה. 

סגירת סניפי הדואר כללה בין היתר את איסוף החותמות ששימשו באותם בתי דואר. החותמות נאספו לרוב מספר ימים לפני המועד האחרון להעברת האחריות לידי הרשות הפלסטינית, וזאת כדי לאפשר סגירה מסודרת של הסניף.

לפיכך, יש להבדיל בין המועד האחרון בו שימשה החותמת בפועל ובין המועד הרשמי עליו הוכרז בתור "יום אחרון".


סגירת שירותי דואר ישראל כחלק ממימוש הסכם אוסלו א'
ראה פירוט במחקר המצורף.

קישור לפירוט חותמות דואר ישראל.


סגירת שירותי דואר ישראל כחלק ממימוש הסכם אוסלו ב'
ראה פירוט במחקר המצורף.

קישור לפירוט חותמות דואר ישראל.


 


   

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה