אוסלו א' + ב'

השתלשלות האירועים בהקמת דואר הרשות הפלסטינית
 
במאמר זה יפורטו האירועים המרכזיים שהתרחשו במהלך הקמת הרשות הפלסטינית ומימוש הסכמי אוסלו א' ואוסלו ב', תוך דגש על האירועים הקשורים להפעלת שירותי הדואר באחריות אנשי הרשות הפלסטינית בשטחים שהועברו לאחריותם.
 
המאמר דן בתקופה שהחלה במחצית שנת 1994 והסתיימה זמן קצר לאחר פרוץ האינתיפדה השנייה בסוף שנת 2000.
 
 
מימוש הסכמי אוסלו א'
השלב הראשון להקמת הרשות הפלסטינית, אשר נוסח בהסכם אוסלו א', סוכם בהדרגה במהלך החודשים הראשונים של שנת 1994. במסגרת הסכם זה הועברו לאחריות הרשות הפלסטינית כל היישובים הערבים בשטח רצועת עזה בנוסף לשטח העיר יריחו שבגדה המערבית.

סגירת בתי הדואר הישראלים
הדואר בשטחים אלו הופעל על ידי ישראל מאז מלחמת ששת הימים, בשנת 1967. כוונת ישראל הייתה להעביר את משרדי הדואר כגוף חי ופעיל על מנת לאפשר הפעלה סדירה ומיידית של כל שירותי הדואר על ידי אנשי הרשות הפלסטינית. למרות זאת, לא כך התרחשו הדברים. הפלסטינים שאפו בראש ובראשונה להתנתק מהר ככל האפשר מן החסות של הממשל הישראלי ומשיטות העבודה של דואר ישראל, והעדיפו לקבל לאחריותם את בתי הדואר למרות שלא היו ערוכים להפעלתם הסדירה. מסיבה זו נסגרו למעשה משרדי הדואר במועד כניסת הסכמי האוטונומיה לתוקף, ופעילותם שותקה (מאמר מפורט בנושא סגירת בתי הדואר הישראלים).
 

פעילות הדואר הפלסטיני בתקופת הביניים 
כאמור, עם סגירת שירותי הדואר הישראלים ואיסוף חותמות הדואר לא הייתה לבתי הדואר הפלסטינים יכולת לספק שירות של ממש לתושבים. אלו מצידם המשיכו לשלוח את מרבית דברי הדואר באמצעות דואר ישראל, הן בסניפי הדואר שפעלו ביישובים הישראלים והן בסניפים החדשים שפתח דואר ישראל בשולי השטח הפלסטיני (ראה פירוט במאמר שבקישור).

בתי הדואר הפלסטינים, שלא היה ברשותם חותמת דואר או בולים, התמקדו בעיקר בחלוקת הדואר הנכנס שהועבר אליהם על ידי דואר ישראל. בחלק מבתי הדואר שלחו מכתבים עליהם הודבקו בולים ישראלים (או, לקראת סוף שנת 1994, בולי הרשות הפלסטינית) אשר בוטלו באופן ידני.

היערכות להפעלת בתי הדואר הפלסטינאים הדפסת הבולים
מכירת הבולים בבתי הדואר (מכירה חלקית - אתרים 40 מיל, נשרים 50 מיל)
הכנת חותמות
הדיונים מול רשות הדואר של ישראל
הפעלת שירותי הדואר הפלסטינאי
היום הראשון הרשמי
היכן הוטבעו החותמות
תחילת הפעילות בבתי הדואר
קליטת חותמות המתכת
מתי נכנסו לשימוש חותמות המתכת

עזה - 3.3.1995
רצועת עזה - 19.3.1995
יריחו - 5.2.1995

חוזעה  - חותמת גשר מאוחרת 18.1.1996.
התאמת בולי הדואר לרוח ההסכם עם ישראל
הדפסת בולים עם הדפס רכב
שינוי עריך באמצעות חותמת גומי
 
 מיסוד והרחבה של היקף השירות
פתיחת סניפי דואר
סניפי דואר שנפתחו במהלך שנת 1995:
 
 

עבסן - 1.7.1995 (חותמת יום הופעה 1).
אל מועזי - 1.7.1995 (חותמת יום הופעה 1).
זווידה - 1.7.1995 (חותמת יום הופעה 1).
אלקררה - 2.9.1995 (חותמת יום הופעה 1).
רפיח טרמינל - 1.10.1995 (חותמת יום הופעה 2). - להשלים מעטפה עם חותמת
חן יונס 2 - 19.10.1995 (חותמת יום הופעה 2).חתימת הסכם אוסלו ב'
סגירת בתי הדואר הישראלים
2.11.1995 יום אחרון רשמי של דואר ישראל
הפעלת בתי הדואר בגדה המערבית
8.11.1995 יום ראשון של הדואר הפלסטינאי (נדחה מהמועד המקורי - 5.11- עקב רצח ראש הממשלה יצחק רבין)
חותמות הגומי
משלוח דואר בין-לאומי
חתימת ההסכם עם ישראל
המאבק על משלוח דואר למדינות ערב
התאמת הביול לרוח ההסכם עם ישראל
כיסוי בולים החורגים מרוח ההסכם
חותמות מתכת בגדה המערבית

חותמות הגומי, אשר שימשו את סניפי הדאר בגדה המערבית (למעט סניף יריחו) בחודשי הפעילות הראשונים, הוחלפו בהדרגה בחותמות מטיפוס חדש, עשויות מתכת.

הנהלת הדואר לא פרסמה הודעה מסודרת על מועד כניסת החותמות החדשות לשימוש, אולם מבדיקת מעטפות רבות שהוחתמו בחותמות אלו עולה כי השימוש החל במועדים שונים בין סוף פברואר ובין מחצית מרץ 1996.

 

ככל הנראה החותמות הוכנסו תחילה לשימוש בסניפי הדואר של הערים הגדולות ובהמשך הופצו גם אל סניפי הדואר ביישובים הקטנים.


 

דוגמאות לשימוש מוקדם בחותמות המתכת:


שכם - 25.2.96


עוד דוגמאות...

מיסוד והרחבה של היקף השירות
פתיחת סניפי דואר
הוספת שירותים ונהלי עבודה
דואר חבילות
שינוי טפסים
שירות דואר נע שלא הופעל
הכפלת דמי הביול
 
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה