יום שלישי, 30 בנובמבר 2010

1.1.1995 - עזה 1 - דואר רשום

לללל


המעטפה - צד קדמי

חחחחח
עעעע
חחחחח

עעעעע

המעטפה - צד אחורי

חחחחחעעעעעיום ראשון, 28 בנובמבר 2010

1.1.1995 - עזה 2 - דואר רשום

לללל


המעטפה - צד קדמי

חחחחח

עעעע


חחחחח

עעעעע


המעטפה - צד אחורי

חחחחח

עעעעע


יום שישי, 26 בנובמבר 2010

1.1.1995 - עזה 5 - דואר רשום

לללל


המעטפה - צד קדמי

חחחחח

 
עעעע


עעעע

עעעעעהמעטפה - צד אחורי

חחחחח

עעעעע


יום רביעי, 24 בנובמבר 2010

1.1.1995 - עזה 6 - דואר רשום

לללל


המעטפה - צד קדמי

חחחחח

 
עעעע

עעעע

עעעעע

המעטפה - צד אחורי

חחחחח

עעעעעיום שני, 22 בנובמבר 2010

1.1.1995 - שיך רדואן - דואר רשום

לללל


המעטפה - צד קדמי

חחחחח

עעעע

עעעע

עעעעע

המעטפה - צד אחורי

חחחחח

עעעעע 

יום שבת, 20 בנובמבר 2010

1.1.1995 - ג'בלייה 1 - דואר רשום

לללל


המעטפה - צד קדמי

חחחחח

עעעע

עעעע

עעעעע

המעטפה - צד אחורי

חחחחח

עעעעעיום חמישי, 18 בנובמבר 2010

1.1.1995 - בית להיה - דואר רשום

לללל


המעטפה - צד קדמי

חחחחח

 עעעע

עעעע

עעעעע

המעטפה - צד אחורי

חחחחח

עעעעע


יום שלישי, 16 בנובמבר 2010

1.1.1995 - בית חנון - דואר רשום

לללל


המעטפה - צד קדמי

חחחחח

 
עעעע

עעעע

עעעעע

המעטפה - צד אחורי

חחחחח

עעעעעיום ראשון, 14 בנובמבר 2010

1.1.1995 - אל בורייג'

לללל


המעטפה - צד קדמי

חחחחח

עעעע

עעעע

עעעעע

המעטפה - צד אחורי

חחחחח

עעעעע