יום רביעי, 23 בינואר 2013

הטבעת חותמת מטיפוס גשר על גלויה בשימוש מסחרי

במהלך החודשים הראשונים של שנת 1995, ראשית תקופת פעילותו של דואר הרשות הפלסטינית, היקף השימוש בו היה קטן מאוד. למעשה, מרבית פריטי הדואר הידועים מתקופה זו הוכנו ביוזמתי. מסיבה זו כמעט כל החותמות מטיפוס גשר הקיימות כיום הוטבעו על פריטים שאני יזמתי את המשלוח שלהם.

הגלויה המצורפת היא אחת הדוגמאות הבודדות הידועות של פריט בולאי שנשלח באופן מסחרי בתקופת הפעילות הראשונה של הדואר הפלסטיני. המדובר בגלויה תיירותית אשר נשלחה ביום 12 בינואר 1995 מבית הדואר של יריחו ומוענה לכתובת בירדן.

על פי הנוהל שהיה תקף באותו זמן למשלוח דואר אל מחוץ לשטחי הרשות הפלסטינית הודבקו על הגלויה בולי דואר ישראלים (אשר נמכרו בבית הדואר של יריחו) והם בוטלו בחותמת מטיפוס גשר של יריחו. 

  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה