יום ראשון, 27 בינואר 2013

החזרת מכתבים עם בולים פלסטינים

בהסכם בין ישראל והרשות הפלסטינית נקבע כי הבולים של הרשות יהיו תקפים רק לצורך משלוח מכתבים בתוך שטח הרשות הפלסטינית. דברי דואר המיועדים למקומות אחרים חייבים היו להיות מבויילים בבולים ישראלים.

בחודשים הראשונים לפעילות דואר הרשות הפלסטינית העלימה ישראל עין מהפרות של ההסכם, אולם מאז חודש יולי 1995, בעקבות הנחייה של הדרג המדיני, הוחלט להגביר את הפיקוח ולעמוד על מילוי ההסכם.

רשות הדואר פרסמה הודעה לקהל ובה רענון של נוסח ההסכם והנחייה להתייחס אל מעטפות המבויילות בבולים של הרשות הפלסטינית כאל מכתבים לא מבויילים. פקידי הדואר הישראלים הונחו להחזיר מכתבים כאלו אל השולח בדרישה להדביק בולים ישראלים (ראה את נוסח ההודעה).

המכתב שלהלן נשלח מעזה ביום 27 באוגוסט 1995, והיה מיועד אל ביר זית (בה פעל במועד זה בית דואר ישראלי). על המכתב הודבקו בולים פלסטינים בערך נקוב של 100 מילס.המכתב נעצר בבית המיון הישראלי והוחזר לשולח בצירוף חותמת הדורשת להדביק בולים ישראלים.המכתב הוחזר אל השולח בבית הדואר של יריחו, לשם הגיע ביום 19 בספטמבר 1995. בול ישראלי בערך נקוב של שקל חדש אחד הודבק על חזית המכתב, והמכתב נשלח שוב.המכתב הגיע ביום 10 באוקטובר 1995 לבית הדואר הישראלי של ביר זית, שם לא הצליחו לאתר את הנמען. המכתב הוחזר שוב לשולח, והגיע אל בית הדואר של יריחו ביום 18 באוקטובר 1995.דוגמה נוספת למכתב שהוחזר עקב ביול לא תקין


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה